Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij
... voor Mens en Ziel ...
Beroepsonderwijs - Individueel

Ontwikkelen, verdiepen en of verfijnen op het gebied van leven, sterven en/of leven na de dood. Bij ons kunt u een enkele of meerdaagse cursus volgen. Onze Cursussen Over de dood (Basis en Verdieping) worden door verschillende opleidingen en instellingen ook als stage geaccepteerd. Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Cursussen over de dood . Infomiddag Zielenbegeleiding . Tarieven