Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij
... voor Mens en Ziel ...
Beroepsonderwijs - Individueel

Ontwikkelen, verdiepen, verfijnen of trainen/bijscholen op het gebied van leven, sterven en/of leven na de dood. Bij ons kunt u een enkele of meerdaagse cursus, training/bijscholing volgen. Onze Cursus Over de dood (Basis) wordt door verschillende opleidingen en instellingen ook als stage geaccepteerd. Aan het einde van iedere cursus of training/bijscholing ontvangt u een certificaat van deelname.

Cursus over de dood . Training/Bijscholing . Infomiddag Zielenbegeleiding . Tarieven