Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij
... voor Mens en Ziel ...
Eeuwig Leven Filosofie

De 5 uitgangspunten zijn:

  • Als spiritueel wezen/ziel zijn wij naar de aarde gekomen om ons levensplan te volgen en van de aangeboden levenslessen te leren. 
  • Voordat we op aarde kwamen, verbleven we in het universum waar wij na ons aardse sterven naar terugkeren. 
  • Het leven duurt eeuwig en kan bestaan uit meerdere levens op aarde of elders in het universum. 
  • De enige zekerheid die we hebben is dat we eeuwig leven. 
  • Alle meningen en overtuigingen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen.
De Eeuwig Leven Filosofie is ontstaan uit de visie van Yolanda Rijks op leven en dood en is bedoeld als aanzet tot overdenking.